กรุณาเลือกเกม:
  กรอกหมายเลข Serial:
กำลังแลกรับของรางวัลผ่านหมายเลข Serial ...กรุณารอสักครู่
 
  1. หมายเหตุ กรุณากรอกตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ที่ปรากฏในหมายเลข Serial ให้ตรงกับข้อมูลที่พบ
  2. กรุณากดปุ่มรีเฟรชหลังจากการขอแลกของรางวัลเสร็จสิ้น
  3. คุณสามารถใช้หมายเลข Serial ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า service_th@snsplus.com
  5. หากพบปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับการแลกรับของรางวัลจากหมายเลข Serail กรุณาติดต่อเรา ผ่าน Email โดยระบุข้อมูลดังนี้ 1. รหัสผู้ใช้ Facebook 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 3. หมายเลข Serial และ 4. เวลาที่พบปัญหา และกรุณารอสักครู่เพื่อเราจะได้ติดต่อคุณตามข้อมูลที่ให้ไว้